Eğitim İlkelerimiz

*Her çocuk ailesi için olduğu kadar bizim için de önemli değerli ve özeldir.Eğitim çocuğun gereksimine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. *Eğitim yarışmacı değil,dayanışmacı şekilde planlanır ve uygulanır.Çocuğun arkadaşlarının rakipleri olmasına izin verilmez. *Eğitim yaşamdan kopuk olmaz Çocuklar deneyerek ,yaşayarak ve yaparak öğrenmelidir. *Eğitimin hedefi ,sevgi saygı ,işbirliği,sorumluluk ,hayalgücü,yardımlaşma,dayanışma ve paylaşma gibi kavramları geliştirip davranışa dönüştürmektir. *Her çocuğun en temel hakkı mutlu olmaktır.En uygun öğrenme yöntemi oyundur. *Her düşüncenin temeli çocukken atılmalıdır.Çocuklarımız kendi kararlarını alabilen ve seçme özgürlükleri olan bireyler olarak yetiştirilmelidir. *Öğrenmenin temeli dildir. Çocuk önce anadilini doğru ve güzel kullanmayı öğrenir. *Çocuk sınırsız hayal kurabilme gücü ve yeteneği ile gelişir Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek için onları teşvik ederiz. *Çocuk Eğitim sürecinden keyif almalıdır Keyif almaları için buna uygun eğitim yöntemleri uygularız. *Başarılı yada başarısız ayrımını çocukla ilişkilendirmeyiz.Her çocuğun kendini aşmasını alkışlarız. /cws-widget]
× Whatsapp Yardım Hattı